simple responsive site maker software

Kontak telefon

049 551 957

PROJEKTOVANJE MREŽA

U.T.P. S.P.I. Company raspolaže kadrovima koji mogu odgovoriti zahtevima projektovanja najrazličitijih računarskih mreža.

WiFi Internet

Iskoristite sve pogodnosti U.T.P. S.P.I. Wireless-a, surfujte webom, komunicirajte preko Facebook-a, Skype-a ili emailma.

O Nama

Shvatamo potrebu klijenata da neprestano budu online. Naš stručno obučeni kadar ne ostavlja nerešen problem bilo koje vrste.

VIDEO NADZOR

Video nadzorni sistemi kao način zaštite i prevencije u zadnjih par godina ostvaruju veliki napredak.